Tips en antwoorden op veel gestelde vragen

Ik hoor vaak borrelen in mijn radiatoren

Als u dit hoort,  is er waarschijnlijk te weinig water in uw cv-installatie en zit er lucht in het systeem. U kunt dit zelf verhelpen door onderstaande te doen: Trek de stekker van uw cv-ketel uit. Controleer de druk van het water, dit kunt u aflezen op de manometer van uw cv-ketel. Deze moet tussen de 1 en 2 bar in staan. Is dit niet het geval, vul dan uw ketel bij tot maximaal 2 bar. Ga vervolgens alle radiatoren ontluchten. Begin bij de radiatoren op de laagste verdieping en ga zo naar boven. Controleer nogmaals hierna het waterpeil in uw ketel, indien nodig vult u nog wat bij. Steek de stekker van uw cv-ketel weer in het stopcontact  en zet deze weer in bedrijf. Borrelt het nog, herhaal dan de ontluchtingsprocedure. Controleer met regelmaat de waterdruk in uw  cv -ketel [ 1 maal per kwartaal ].

Hoe hoog moet ik mijn kamerthermostaat instellen voor de nacht [ winter ]?

U bepaalt uiteraard zelf hoe warm of hoe koud u het ‘s nachts wil hebben. In de regel wordt in de winterperiode een temperatuur van 15 a 16 graden gehanteerd. Hierdoor koelt uw huis niet te zeer af in de nacht  en behoeft uw cv-ketel niet al te hard te werken om uw woning overdag weer op 19 a 20 graden te krijgen. Vooral als u bijvoorbeeld massief houten meubels hebt, moet u hier rekening mee houden. Het temperatuursverschil mag niet te ver uit elkaar liggen, anders kunnen de meubels gaan werken en kunnen er scheuren ontstaan.

Waarom is onderhoud aan mijn cv-ketel belangrijk?

Net als uw auto en andere belangrijke apparaten heeft uw cv-ketel ook onderhoud nodig. Immers: onderhoud is behoud! Door jaarlijks goed onderhoud aan uw cv-ketel te laten uitvoeren, beperkt u de kans op storingen en bent u verzekerd van een goed functionerende ketel. Door goed onderhoud te laten uitvoeren, houdt u ook de stookkosten in de hand. Ondanks ons vrij schone aardgas, vervuilt uw cv-ketel op den duur toch. Met name HR-ketels vervuilen door condenswater dat terug loopt in de ketel en oxide produceert dat aan  gaat koeken in uw toestel. Bepalend hierbij is vaak de lengte van uw rook -gasafvoer: hoe langer deze is, hoe meer condenswater de ketel zal produceren en hoe meer oxide zal ontstaan.

Laat daarom uw ketel jaarlijks controleren, reinigen en afstellen. Dit voorkomt vaak een hoop problemen en u doet tegelijkertijd iets voor het milieu [schonere verbranding].